หลัง ถอน ฟัน กราม ควร ทํา อย่างไร?

คำแนะนำในการดูแลตัวเองหลังถอนฟันกราม เพื่อช่วยให้แผลหลังถอนฟันหายเร็วขึ้น. มีหลายพฤติกรรมที่ควรทำและไม่ควรทำหลังการถอนฟัน ซึ่งจะช่วยให้การดูแลแผลหลังถอนฟันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้. ห้ามแคะ หรือเอาลิ้นดูด ดุนแผลถอนฟันเล่น. ในวันแรกสามารถบ้วนปากเบาๆ และแปรงฟันได้ แต่ไม่ควรกลั้วปากแรง และระมัดระวังการแปรงฟันบริเวณแผลถอนฟัน.
ข้อปฏิบัติภายหลังการถอนฟัน – ถอนฟันปกติ

  1. หลังการถอนฟัน ห้ามพูดคุยหรือรับโทรศัพท์ เพราะจะทำให้ผ้าก๊อซหลุดจากที่เดิมและเลือดออกไม่หยุด
  2. กัดผ้าก๊อซให้แน่น ถ้าผ้าก๊อซชุ่มท่านสามารถเปลี่ยนผ้าก๊อซใหม่ ได้ ( แต่ไม่จำเป็น เพราะผ้าก๊อซที่ชุ่มก็ใช้ห้ามเลือดได้เช่นกัน)
  3. ห้ามบ้วนน้ำหลังจากถอนฟันไปแล้ว 2-5 ชั่วโมง

หลังการถอนฟันกรามซี่สุดท้ายโดยทันตแพทย์หรือศัลยแพทย์ช่องปาก คุณจำเป็นต้องดูแลหลังการผ่าฟันเป็นอย่างดีเพื่อให้ฟื้นฟูได้อย่างสมบูรณ์และรวดเร็ว หากคุณทำความสะอาดฟันและช่องปากไม่ถูกต้อง ก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อหรือการอักเสบอย่างรุนแรง หรือที่เรียกว่า กระดูกเบ้าฟันอักเสบ (dry socket) กระดูกเบ้าฟันอักเสบจะมีโอกาสเกิดประมาณ 20% เมื่อทำการถอนฟันกรามซี่สุดท้ายซี่ล่าง ดังนั้น คุณควรแน่ใจว่าได้ระมัดระวังเป็นพิเศษหลังการผ่าฟัน คุณจำเป็นต้องดูแลช่องปากอย่างน้อย 1 สัปดาห์หลังการถอนฟัน โดยใช้วิธีการง่ายๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published.