น้ํา มี กลิ่น เหม็น ทํา อย่างไร?

กลิ่นเหม็นในน้ำทิ้ง น้ำเสียหรือแหล่งน้ำต่างๆ เกิดจากการย่อยสลายของสารประกอบที่อยู่ในน้ำนั้นๆ โดยมากเป็นสารประกอบพวกไนโตรเจนหรือซัลเฟอร์ สารประกอบซัลเฟอร์ที่มีกลิ่นเหม็นและเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายได้แก่ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H 2 S) หรือก๊าซไข่เน่า ตัวอย่างของสารประกอบที่มีกลิ่นอื่นๆได้แก่ แอมโมเนีย (NH 3) ไดฟีนิลซัลไฟด์ (C 6 H 5) 2 S เอทิลซัลไฟด์ (C 2 H 5) 2 SH อินโดล (C 8 H 6 NH) เมทิลเอมีน (CH 3 NH 2) และ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO 2)

  1. 3.1 ใช้ถังพักน้ำเพื่อลดกลิ่นเหม็นของน้ำประปา
  2. 3.2 เติมสารคลอรีนเพื่อบำบัดให้ที่มีกลิ่นเหม็นกวนใจ
  3. 3.3 ตรวจสอบรอยรั่วของระบบน้ำประปา
  4. 3.4 เปลี่ยนข้อต่อที่เก่าหรือเป็นสนิม
  5. 3.5 แจ้งไปยังผู้ดูแลที่เกี่ยวข้อง
  6. 3.6 ติดตั้งระบบกรองน้ำประปา

Leave a Reply

Your email address will not be published.