การ เคี้ยว อาหาร ให้ ละเอียด มี ผล ดี ต่อ ร่างกาย อย่างไร?

“การเคี้ยวอาหาร ให้ละเอียดก่อนกลืนมีความสำคัญมาก เพราะถือว่าเป็นด่านแรกที่จะทำให้อาหารมีความละเอียดขึ้น ทำให้กระเพาะไม่ต้องทำงานหนักเกินไป ช่วยให้สารอาหารถูกดูดซึมเข้าสู่ส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ง่ายขึ้น และยังทำให้มีระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีเป็นปกติ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดี”
ร่างกายดูดซึมอาหารได้ดี การเคี้ยวอาหารอย่างละเอียด จะใช้เวลาการย่อยอาหารน้อยลง ร่างกายจะสามารถดูดซึมสารอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมน้ำหนัก การที่เราใช้เวลาในการเคี้ยวอาหารให้นานขึ้น จะช่วยทำให้เรารู้สึกอิ่มเร็ว และช่วยให้น้ำหนักไม่เพิ่มหรือลดลง ส่งผลให้น้ำหนักคงที่

Leave a Reply

Your email address will not be published.