ถั่ว เต้น ระ บํา ได้ อย่างไร?

เมล็ดถั่วเต้นระบำในน้ำโซดาหรือน้ำอัดลมได้ นั่นเพราะภายในน้ำโซดาหรือน้ำอัดลมมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เมื่อทำปฏิกิริยากับผิวของเมล็ดถั่วฟองแก๊สจะพยุงให้เมล็ดถั่วลอยขึ้นลงได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.