ทํา อย่างไร เมื่อ สามี ไม่ สนใจ?

1. ไม่สนใจสามีกลับบ้าง 2. สร้างความกดดันให้สามี

  1. หาสาเหตุให้เจอ
  2. เห็นใจสามีและมีความอ่อนโยน
  3. ให้เวลาสามี
  4. อย่าชวนทะเลาะ
  5. ประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า
  6. หมั่นเชื่อมสัมพันธภาพให้ดีอยู่เสมอ
  7. มองบวก
  8. ให้ความสำคัญกับช่วงเวลาพิเศษในชีวิตคู่

Leave a Reply

Your email address will not be published.