เวลา หอบ ควร ทํา อย่างไร?

ข้อควรปฏิบัติเมื่อมีอาการหอบ

  1. ถ้ามีอาการหอบช่วงที่กำลังวิ่งเล่น หรือ มีอาการเหนื่อยให้หยุดพักทันที
  2. หายใจเข้าอย่างปกติ และหายใจออกทางปากโดยค่อยๆเป่าลมออกจากปอดทีละน้อยให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้และขณะหายใจออก อาจห่อปากขณะเป่าลมหายใจออกด้วยก็ได้
  3. ดื่มน้ำอุ่นๆมากๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published.