ภาษา อังกฤษ มี ความ สํา คั ญ อย่างไร?

ภาษาอังกฤษนั้นสำคัญยังไง อย่างที่เพื่อนๆทราบกันอยู่แล้วว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของโลก และ ในปัจจุบันภาษาอังกฤษคือภาษานานาชาติ เป็นภาษาที่มีมนุษย์บนโลกใช้ติดต่อสื่อสารกันเป็นหลักมากที่สุดในโลก เป็นภาษาหลักของประชากรกว่า 360 ล้านคน อีกทั้งยังเป็นภาษาที่สองของประชากรกว่า 750 ล้านคนทั่วโลก

Leave a Reply

Your email address will not be published.