อาการ หัวใจ โต เป็น อย่างไร?

หัวใจโต (Cardiomegaly) เป็นภาวะที่หัวใจมีขนาดใหญ่กว่าปกติ เกิดจากหลากหลายสาเหตุด้วยกัน แต่ส่วนมากเกิดจากภาวะ ความดันโลหิตสูง หรือโรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งส่งผลให้หัวใจสูบฉีดเลือดได้ไม่ดีและตามมาด้วยภาวะรุนแรงอย่างหัวใจล้มเหลว ทั้งนี้ ผู้ป่วยหัวใจโตส่วนใหญ่มักได้รับการรักษาในระยะยาวโดยการใช้ยา
อาการเตือนภาวะหัวใจโตที่ต้องระวัง! หายใจเร็ว ใจสั่น เหนื่อยง่ายกว่าปกติ เวียนศีรษะ อ่อนเพลียง่าย แน่นหน้าอก นอนราบไม่ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.