มี คน บุกรุก ที่ดิน ต้อง ทำ อย่างไร?

เบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นกรณีไหน แนะนำว่า ให้คุณแจ้งความข้อหาบุกรุกที่ดินของคุณ เพื่อที่จะให้ตำรวจเข้ามาเคลียร์ให้ ถ้ายังไม่ออกจากที่ดินของคุณก็ต้องไปฟ้องร้องกัน และว่ากันไปตามกระบวนการทางกฎหมาย และก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินค่ารื้อถอนให้ก่อน หากไม่มีคำสั่งศาล

Leave a Reply

Your email address will not be published.