ทำ อย่างไร ให้ เรียน เก่ง?

8 เคล็ดลับเรียนยังไงให้ได้เกรดดี!

  1. 1. แปลงข้อมูลให้เป็นรูปภาพ
  2. 2. เชื่อมโยงความรู้ใหม่เข้ากับความรู้เก่า
  3. 3. ติวให้เพื่อน
  4. 4. หลีกเลี่ยงการจดโน้ตด้วยข้อความล้วนๆ
  5. 5. วางรากฐานให้มั่นคง
  6. 6. อ่านบทสรุปก่อนเริ่มเรียน
  7. 7. ตั้งใจฟังในห้องเรียน
  8. 8. ฝึกจับประเด็น

เคล็ดลับในการเรียนเก่ง คือเราต้องตั้งเป้าหมานเอาไว้ในใจนั่นเอง โดยที่เราจะต้องมีการวางเป้าหมายเอาไว้ก่อนเลย ว่าต้องการเรียนเกี่ยวกับอะไร เมื่อเรียนจบในระดับชั้นมัธยมศึกษาแล้ว ค้นหาตัวเองว่าชอบอะไร สนใจอะไร และมีความฝันที่อยากจะเป็นอะไร เพราะการที่เราวางเป้าหมายเอาไว้ถือว่าเป็นตัวช่วยสำคัญในการที่จะทำให้เราพัฒนาตัวเองให้เก่งและดียิ่งขึ้นไป จนประสบความสำเร็จในที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published.