ยีน มี ลักษณะ อย่างไร?

ยีน คือ หน่วยที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมต่างๆในร่างกายของสิ่งมีชีวิต ที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่ ไปสู่ลูกหลาน ที่ปรากฏอยู่บนโครโมโซม (chromosome) โดยโครโมโซม(chromosome) ประกอบด้วยดีเอ็นเอ (DNA) ซึ่งในดีเอ็นเอ (DNA) มียีน (gene)อยู่ โดยทำหน้าที่กำหนดลักษณะ ทางพันธุกรรมต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะมีจำนวนยีนแตก
ยีน คือส่วนขยายของ DNA หรือ RNA ที่กำหนดลักษณะเฉพาะ ยีนกลายพันธุ์และสามารถมีรูปแบบทางเลือกสองรูปแบบหรือมากกว่านั้น อัลลีล เป็นหนึ่งในยีนรูปแบบเหล่านี้ ตัวอย่างเช่นยีนสำหรับสีตามีหลายรูปแบบ (อัลลีล) เช่นอัลลีลสำหรับสีตาสีฟ้าหรืออัลลีลสำหรับดวงตาสีน้ำตาล

Leave a Reply

Your email address will not be published.