สมาธิ มี ประโยชน์ อย่างไร?

สมาธิ ช่วยให้จิตใจอ่อนโยนเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
จิตที่ฝึกผ่านการทำสมาธิจะทำให้เราตั้งใจ ช่วยให้ความจำดีและสมองทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพให้สง่าผ่าเผย ทำให้เรารู้เท่าทันอารมณ์ของเราได้ดี จะเป็นคนใจเย็น และรอบคอบขึ้น บุคลิกท่าทางผ่านการคิด พูด และทำสง่าผ่าเผย ไม่รีบร้อน ลดความเครียด สุขภาพดี บำบัดโรค
การฝึกสติและสมาธิเป็นประจําาสม่ําาเสมอทุกวันโดยการนั่งสมาธิวันละ 10-30 นาที จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเรา ดังนี้ 1.เราสามารถควบคุมการทําางานของร่างกายส่วนต่างๆ ได้ดีขึ้น 2.สมองส่วนต่างๆ สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.