สมอง มี ลักษณะ อย่างไร?

สมอง ที่อยู่ภายในกระโหลกศรีษะของเรานี้ มีลักษณะเป็นรูปครึ่งวงกลมคว่ำ ส่วนโค้งอยู่ทางด้านบน ส่วนแบนอยู่ทางด้านล่าง มีแกนตรงกลางยาวยื่นออกมาจากครึ่งทรงกลมนี้ทางด้านล่างเรียกว่า ก้านสมอง (brainstem) ก้านสมองนี้มีส่วนต่อยาวเลยท้ายทอยลงไป ส่วนที่ยาวมาจากท้ายทอยเมื่อพ้นกระโหลกศรีษะไปแล้วจะทอดตัวเป็นลำยาวภายใน ช่องตลอดแนว

Leave a Reply

Your email address will not be published.