กบ กับ คางคก ต่าง กัน อย่างไร?

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างกบกับคางคก ที่สามารถมองเห็นได้ง่ายสุดคือ ที่ขาหลังและผิวหนังของพวกมัน ทั้งกบและคางคกเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่จัดอยู่ในประเภทของกบ (Anura)

Leave a Reply

Your email address will not be published.