สี จีวร พระ ต่าง กัน อย่างไร?

ทั้งนี้ เนื่องเพราะเป็นที่รับรู้ว่าการครองจีวรของคณะสงฆ์ในประเทศไทยคือธรรมยุตและมหานิกายนั้น มีความแตกต่างกัน โดยสีจีวรของคณะธรรมยุตในปัจจุบันจะใช้จีวร “สีกรัก” ซึ่งเป็นสีแก่นขนุนหรือสีน้ำตาลเข้ม ขณะที่มหานิกายจะใช้สีเหลืองทอง ส่วนสีพระราชนิยมเป็นสีที่อยู่ตรงกลางระหว่างสีจีวรของทั้งสองนิกาย ซึ่งโดยปกติเป็นสีที่คณะสงฆ์
3 สีจีวรพระ มีสีอะไรบ้าง 3.1 จีวรสีส้มเหลือง – พระสงฆ์มหานิกาย 3.2 จีวรสีสีแก่นขนุน – พระสายวัดป่า 3.3 จีวรสีพระราชทาน – ใช้เพื่อเข้าพระราชพิธีในวัง 3.4 จีวรสีแก่นขุนุนเข้ม – พระสายกรรมฐานภาคอีสาน 3.5 จีวรสีรักดำ – พระธุดงค์ 4 สรุปส่งท้าย

Leave a Reply

Your email address will not be published.