ลาย เซ็น ต์ เขียน อย่างไร?

การออกเสียงแก้ไข

การแบ่งพยางค์ ลาย-เซ็น
การแผลงเป็น อักษรโรมัน ไพบูลย์พับบลิชชิง laai-sen
ราชบัณฑิตยสภา lai-sen
(มาตรฐาน) สัทอักษรสากล(คำอธิบาย) /laːj˧.sen˧/(ส)

Leave a Reply

Your email address will not be published.