การ ใช้ ยา เกิน ขนาด ส่ง ผล กระทบ ต่อ ร่างกาย อย่างไร?

อาการของการกินยาเกินขนาด คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย ตัวเย็นและมีเหงื่อออก หรือตัวร้อนและผิวแห้ง ง่วงซึม หมดสติ

Leave a Reply

Your email address will not be published.