อ สั ง หา ทรัพย์ สั ง หา ทรัพย์ ต่าง กัน อย่างไร?

หากผู้ถึงความแตกต่างระหว่างอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์อย่างง่ายๆ ก็คือ อสังหาริมทรัพย์ คือทรัพย์สินที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้หรือทำได้ยาก ส่วนสังหาริมทรัพย์ ก็คือทรัพย์สินที่สามารถเคลื่อนย้ายหรือพกติดตัวไปไหนมาไหนได้นั่นเอง เช่น รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ และรวมไปถึงสิทธิในสังหาริมทรัพย์ เช่น

Leave a Reply

Your email address will not be published.