เพลง เพื่อ ชีวิต หมาย ถึง เพลง ที่ มี ลักษณะ อย่างไร?

เพลงเพื่อชีวิต คือ บทเพลงที่มีเนื้อหาสาระสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนในแง่เศรษฐกิจ การเมือง สังคม โจมตี คัดค้านการทำผิดศีลธรรม ต่อต้านการเอารัดเอาเปรียบ แนวความคิด ความรู้สึก ตลอดจนความเป็นอยู่เพื่อให้ชีวิตที่ดีขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.