จงรู้สึกตัวเป็นนิจเถิด ถ้าใช้เป็นภาษาปัจจุบัน ควรใช้ว่า อย่างไร?

“จงรู้สึกตัวเป็นนิจเถิด” ถ้าใช้เป็นภาษาปัจจุบัน ควรใช้ว่า อย่างไร จงจำไว้เถิดว่า ให้รู้จักเตรียมพร้อม พึงระลึกไว้เสมอว่า
1.? จงรู้สึกตัวเป็นนิจเถิด? ถ้าใช้เป็นภาษาปัจจุบัน ควรใช้ว่า?อย่างไร จงจำไว้เถิดว่า พึงระลึกไว้เสมอว่า ให้รู้จักเตรียมพร้อม ให้มีความตื่นตัวอยู่เสมอ 2.

Leave a Reply

Your email address will not be published.