เมื่อ กระแส ไฟฟ้า ไหล ผ่าน หัวใจ จะ มี ผล อย่างไร ต่อ ร่างกาย?

เมื่อกระแสไฟฟ้าผ่านไปร่างกายระบบประสาทสัมผัสกับไฟฟ้าช็อต ความรุนแรงของการกระแทกนั้นขึ้นอยู่กับความแรงของกระแสไฟฟ้าและเส้นทางที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าผ่านร่างกายและระยะเวลาของการสัมผัส ในกรณีที่รุนแรงทำให้เกิดความล้มเหลวของการทำงานปกติของหัวใจและปอดทำให้หมดสติหรือเสียชีวิต
ผลของกระแสไฟฟ้าที่มีต่อร่างกาย 3. หัวใจเกิดอาการเต้นเร็ว ถี่รัว หรือเต้นกระตุก ( Veuticular Fibrillation ) เกิดจากกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านร่างกายมีปริมาณมากกว่า 50 mA ขึ้นไป การเต้นของหัวใจผิดปกติ การสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ ต่อมาหัวใจก็จะหยุดเต้นและเสียชีวิต
ถ้าไหลผ่านหัวใจ ทำให้คลื่นหัวใจเปลี่ยนแปลงและเกิดหัวใจหยุดทำงาน ถ้าไหลผ่านช่องท้อง ทำให้อวัยวะช่องท้องบาดเจ็บ ถ้าไหลผ่านกล้ามเนื้อ ทำให้แขนขาบวมตึง ขาดเลือดรุนแรง ไปจนถึงเสียอวัยวะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.