เทคโนโลยี มี ประโยชน์ อย่างไร?

เทคโนโลยีทำให้มนุษย์สามารถปรับปรุงระบบสุขภาพของตนได้ ตัวอย่างเช่นเทคโนโลยีเช่นพันธุวิศวกรรมสามารถรักษาโรคที่รักษาไม่หายได้ในขณะนี้และเซ็นเซอร์ทำให้สามารถตรวจสอบสัญญาณชีพและป้องกันโรคได้
–ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ แถมยังช่วยพัฒนาระบบอารายธรรมโดยทางอ้อมอีกด้วย เรื่องราวจากการเริ่มต้นเทคโนโลยี ยาวนานจนบัดนี้ทำให้มนุษย์เราแทบไม่สามารถแยกจากเทคโนโลยีไปได้แล้ว –ช่วยให้มนุษย์มีความสะดวกสบายขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.