ทำ อย่างไร ไม่ ให้ ตรวจ สาร เสพ ติด เจอ?

ดื่มน้ำอย่างน้อย 2,400-3,000 มล. ตลอดทั้งวัน. วิธีกำจัดสารเสพติดออกจากร่างกายได้ดีที่สุดก็คือ การเพิ่มน้ำเข้าไปในร่างกายมากๆ ดื่มน้ำเยอะๆ ตลอดทั้งวัน ผ่านไปหลายวันน้ำก็จะไปเจือจางความเข้มข้นของสารเสพติดในร่างกาย และการปัสสาวะบ่อยๆ ก็จะช่วยชะล้างสัญญาณของสารเสพติดที่สามารถตรวจจับได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.