เส้น แนว นอน ให้ ความ รู้สึก อย่างไร?

สำหรับเส้นตรงแบบแนวตั้งนั้นให้ความรู้สึกและอารมณ์ที่แข็งแกร่งแข็งแรงรวมถึงความหนัแน่นและตรงไปตรงมาด้วย เส้นถัดมาก็คือเส้นตรงในแนวนอน ซึ่งถึงแม้จะเป็นเส้นตรงเหมือนกันแต่ความรู้สึกและอารมณ์เมื่อมาอยู่ในแนวตั้งแล้วนั้นกัลบให้ความรู้สึกอ่อนไหว แต่ยังแฝงไปด้วยความมั่นคงมองแล้วให้ความรู้สึงกสงบและมีความเรียบง่ายอย่างมาก
2. เส้นนอน ให้ความรู้สึกทางความกว้าง สงบ ราบเรียบ นิ่ง ผ่อนคลาย 3. เส้นเฉียง หรือ เส้นทะแยงมุม ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหว รวดเร็ว ไม่มั่นคง 4. เส้นหยัก หรือ เส้นซิกแซก แบบฟันปลา ให้ความรู้สึก คลื่อนไหว อย่างเป็นจังหวะ มีระเบียบ ไม่ราบเรียบ น่ากลัว อันตราย ขัดแย้ง ความรุนแรง
เรียนศิลปะ เรื่องเส้นและความรู้สึกของเส้น เส้นคือร่องรอยที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของจุด หรือนำจุดมาเรียงต่อๆกันไป ก็จะเกิดเป็นเส้น เส้นตรงแนวตั้ง ทำให้รู้สึกมั่นคง แข็งแรง เส้นตรงแนวเฉียง ทำให้รู้สึกไม่มั่นคง เส้นตรงแนวนอน ทำให้รู้สึกถึงความสงบ นิ่ง เส้นหยักหรือเส้นซิกแซ็ก ทำให้รู้สึกถึงความตื่นเต้น หรือบางครั้ง อาจสื่อถึงความรุนแรง

Leave a Reply

Your email address will not be published.