คลอ เร ส เต อ รอ ล สูง ทํา อย่างไร?

คลอเรสเตอรอลที่สูงเกิดขึ้นจากการรับประทานอาหารที่เพิ่มปริมาณคอลเรสเตอรอล ดังนั้นวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือการปรับพฤติกรรมการทานอาหาร หลีกเลี่ยงอาหารเสี่ยง เลือกทานอาหารที่ดีรวมถึงออกกำลังกายสม่ำเสมอเป็นวิธีที่ช่วยให้ร่างกายห่างไกลจากภาวะคลอเรสเตอรอลสูงได้
คอเลสเตอรอลสูง (High Cholesterol) คือภาวะที่ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงขึ้นจนอาจเป็นอันตรายต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งจะทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรค หัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดแดงแข็ง เป็นภาวะที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ เนื่องจากคอเลสเตอรอลบางส่วนมีความสำคัญกับร่างกาย ทำได้เพียงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต และการรับประทานอาหาร รวมถึงการใช้ยาเพื่อควบคุมระดับคอเลสเตอรอล

Leave a Reply

Your email address will not be published.