รัก อย่างไร ไม่ ให้ เป็น ทุกข์?

รักอย่างไร ไม่ให้ใจเป็นทุกข์

  1. ลดความคาดหวัง
  2. ควรเอาใจเขามาใส่ใจเรา
  3. เราสร้างความสุขได้ด้วยตัวเอง
  4. รู้จักยอมรับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ
  5. พูดจาชื่นชมในสิ่งดีของกันและกัน
  6. ยอมรับความแตกต่าง
  7. เผื่อใจไว้บ้าง รักอย่างมีสติ
  8. อย่าคิดว่าความรักเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง

ความรัก ควรจะเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวเองและคนที่เรารักมีความสุขด้วย ส่วนใหญ่ที่คนเรามีปัญหา อาจเพราะเรารักเขา แต่เขาไม่รักเรา จึงไปทำให้เขาหรือตัวเราเป็นทุกข์ ซึ่งทางจิตวิทยามองว่า ความรักที่ดีต่อสุขภาพ หรือถูกสุขภาพจิตนั้น ควรเริ่มจากการรู้จักรักตัวเองเสียก่อน 9 วิธี รักอย่างไรไม่เป็นทุกข์? ควรมีความสุขได้ด้วยตัวเอง คนอื่นเป็นเพียงโบนัสที่เพิ่มเข้ามา

Leave a Reply

Your email address will not be published.