เอนก เขียน อย่างไร?

มีวิธีจำง่าย ๆ คือ อเนก ไม่ใช่ เอ-นก ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ พบว่ามีเพียงคำเดียวที่สระเอนำหน้า อ แล้วอ่านว่า อะ- คือ เอร็ดอร่อย เอนก ไม่มีความหมายในภาษาไทย แต่ที่ชื่อบางคนเขียน เอนก แล้วอ่านว่า อะเหฺนก คงต้องยกเว้นให้ว่าเป็นคำเฉพาะ และหวังว่าเด็กที่เกิดใหม่คงไม่มีใครชื่อ เอนก อีกต่อ
ที่พบอยู่บ่อย ๆ เป็นคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ ภาษาบาลี-สันสกฤต คำที่แผลงและผันตามระดับเสียงวรรณยุกต์ และคำที่ประวิสรรชนีย์ เป็นต้น “ อเนก” (อ่านว่า อะ – เหนก) มีหลายคนเขียนผิดเป็น เอนก ไม่ยกเว้นแม้กระทั่งสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เอนกประสงค์ เป็นคำที่พบบ่อยที่สุด อเนก (อ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.