หมอ ชนะ ใช้ อย่างไร?

ระบบหมอชนะ ไม่ใช่เป็นแค่ contact tracing แต่ยังเป็น health passport ชนิดหนึ่ง สามารถใช้ร่วมกับการให้วัคซีนและการตรวจผลเชื้อจาก lab โดยการปรับค่าสีของพื้นที่เสี่ยงได้ และยังสามารถออก special badge เพื่อให้บุคคลากรทางการแพทย์ หรือพนักงานขนเงิน ที่ยังต้องทำงานและต้องเดินทางผ่านด่านตรวจ สามารถใช้แสดงเพื่อผ่านด่านตรวจได้ ในกรณีที่ต้อง lock down
หมอชนะเป็นแอปพลิเคชันที่บันทึกข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยี GPS และ Bluetooth ร่วมกับการสแกน QR Code เช่น ไทยชนะ เพื่อเช็คอินตามสถานที่ต่าง ๆ ทำให้บันทึกการเดินทางของผู้ใช้งานแม่นยำและเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กรมควบคุมโรคและบุคลากรทางการแพทย์สอบสวนโรคได้อย่างรวดเร็ว โดยหมอชนะจะแจ้งไปยังกลุ่มผู้ใช้งานที่มีประวัติสัมผัสหรือเข้าใกล้กับผู้ติดเชื้อ Covid-19 ถึงวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published.