การ กระดก เท้า ทํา อย่างไร?

การกระดกเท้า

  1. เท้าซ้ายวางหลัง เท้าขวายืนอยู่กับที่ ย่อเข่าเล็กน้อย
  2. ยกเท้าซ้ายขึ้น ส่งเท้าไปด้านหลัง เท้าขวายืนท่าเดิม
  3. กระดกลำขาส่วนล่างข้างซ้ายให้น่องชิดกับท้องขาส่วนบน
  4. หักข้อเท้าซ้ายลง ปลายนิ้วชี้พื้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.