การ แสดง ลิเก ใน ปัจจุบัน แตก ต่าง จาก อดีต อย่างไร?

“ลิเกสมัยนี้เอาความสวยงามเป็นหลัก แต่กลับให้น้ำหนักของความสมจริงเป็นเรื่องรอง ซึ่งแตกต่างจากลิเกสมัยก่อน สมมติว่าบทบาทของคนขอทาน ลักษณะการแต่งกายของลิเกในปัจจุบันจะประดับด้วยเพชรเต็มตัว แต่ในความเป็นจริง หากถือขันไปขอทาน แต่เพชรเต็มตัวไปหมด ก็เกิดการขัดแข้งกับเรื่องที่แสดง ขณะที่บทโกง ลิเกสมัยนี้จะโหวกเหวกโวยวายว่า ตัว

Leave a Reply

Your email address will not be published.