ลิ พิ ด มี ประโยชน์ ต่อ ร่างกาย อย่างไร?

ซึ่งอาจสรุปได้ว่า ลิพิด ถือเป็นสิ่งสำคัญหลายด้านในร่างกายของเรา โดยเฉพาะเป็นแหล่งพลังงานสะสมเมื่อร่างกายเกิดภาวะขาดแคลนอาหาร อีกทั้งยังป้องกันความร้อนภายใน เป็นโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์ เป็นส่วนประกอบของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย รวมถึงเป็นสารตั้งต้นของวิตามินและฮอร์โมนหลายชนิด และยังเกี่ยวข้องกับการอักเสบและการแข็งตัวของ
หน้าที่ ของลิ พิด รวมถึงการ กัก เก็บพลังงาน การส่งสัญญาณ และทำหน้าที่เป็นส่วนประกอบโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์ แม้ว่าคำว่า ‘ไขมัน’ บางครั้งใช้เป็นไวพจน์ของไขมันไขมันเป็นกลุ่มย่อยของไขมันไตรกลีเซอไรด์ที่เรียกว่า ดังนั้น ลิพิดมีกี่ประเภท?

Leave a Reply

Your email address will not be published.