บ้าน ที่ มี ขนาด เล็ก มี วิธี การ ตกแต่ง เพื่อ ให้ บ้าน ดู กว้าง ขึ้น อย่างไร?

  1. 1.พื้นที่ดูกว้างขึ้นด้วยสีอ่อน
  2. 2.โดดเด่นด้วยสีเข้ม
  3. 3.กระจกไซส์ใหญ่ ให้ดูกว้างขึ้น
  4. 4. เฟอร์นิเจอร์มัลติฟังก์ชั่น
  5. 5.ให้แสงธรรมชาติสาดส่องเข้ามา
  6. 6. เก็บของใช้ไว้ในตู้ให้เรียบร้อย

Leave a Reply

Your email address will not be published.