องค์ประกอบ ของ แผนที่ มี อะไร บ้าง และ มี ความ หมาย อย่างไร?

องค์ประกอบของแผนที่ โดยส่วนมากแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่น ภูมิประเทศในรูปแบบต่างๆ อย่างภูเขา ป่าไม้ ทะเล เเม่น้ำลำธาร และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น เมืองต่างๆ เส้นทางคมนาคม พื้นที่ทำการเกษตร โดยจะเเบ่งออกเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้
องค์ประกอบของแผนที่คืออะไร แผนที่และองค์ประกอบของพวกเขา มันเป็นตัวแทนของพื้นผิวโลกที่มีตัวเลขแบนของประชากรพืชสัตว์และขีด จำกัด ชายแดน (บก, ทะเล, ลาครอสและอากาศ). ด้วยวิธีนี้คุณสามารถทราบตำแหน่งของสถานที่และทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างแม่นยำมากขึ้นภายในภูมิภาค แผนที่เป็นหนึ่งในเครื่องมือหลักของการทำแผนที่.

Leave a Reply

Your email address will not be published.