สวด เมตตา ใหญ่ ดี อย่างไร?

สำหรับบทสวดมหาเมตตาใหญ่นั้น มาจากเรื่องราวและบทพระธรรมเทศนาที่สำคัญของพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสเอาไว้ว่า ผู้ที่สวดคาถามหาเมตตาใหญ่ย่อมได้รับอานิสงส์ 11 ประการ คือ 1.หลับเป็นสุข 2.ตื่นเป็นสุข 3.ไม่ฝันร้าย 4.เป็นที่รักของมนุษย์ 5.เป็นที่รักของอมนุษย์ 6.เทวดาย่อมคุ้มครองรักษา 7.ไฟ ยาพิษ ศาสตราวุธไม่อาจทำร้ายได้ 8.จิตได้สมาธิ
สวดเมตตาใหญ่ แก้ปัญหาชีวิต ขจัดโรค ขจัดเวรภัย แก้ไขกรรมเก่า กลับเรื่องร้ายให้กลายเป็นดี สวดมนต์มหาเมตตาใหญ่ (ฉบับพกพา) รายละเอียดเนื้อหาภายในประกอบด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.