หาก สมอง ได้ รับ การ กระทบกระเทือน จะ ส่ง ผล ต่อ ร่างกาย อย่างไร?

1. สมองได้รับการกระทบกระเทือน (Brain concussion) โดยไม่มีการฟกช้ำหรือฉีกขาดของสมองหรือเลือดออกในสมอง ผู้ป่วยมักจะมีอาการหมดสติไปเพียงชั่วครู่หนึ่ง (บางคนอาจนานเป็นชั่วโมง ๆ แต่จะไม่เกิน 24 ชั่วโมง) เมื่อฟื้นแล้วอาจรู้สึกงุนงง จำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ ซึ่งอาจเป็นอยู่เพียงชั่วขณะหรือเป็นวัน บางคนอาจมีอาการปวดศีรษะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.