วี ออ ส แต่ละ รุ่น ต่าง กัน อย่างไร?

วีออส ใช้เครื่อง 1500 cc ตัวเดียวกันครับ ยาริส ใช้เครื่อง 1500 cc ตัวเดียวกันครับ อัลติส ใช้เครื่อง 1600 cc กับ 1800 cc ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.