ไม่ ได้ รับ พัสดุ ทํา อย่างไร?

โปรดติดต่อไปรษณีย์ในพื้นที่ หรือติดต่อฝ่ายบริการไปรษณีย์ไทย หากพบปัญหาเกี่ยวกับสถานะพัสดุ พัสดุที่ไม่มีผู้รับของจะถูกเก็บรักษาที่ไปรษณีย์ (EMS เก็บรักษา 7 วัน ลงทะเบียนและพัสดุธรรมดา เก็บรักษา 15 วัน) และเมื่อครบกำหนดเก็บรักษาไปรษณีย์ไทยแล้ว ยังไม่มีผู้ใดติดต่อรับ จะถูกส่งคืนผู้ฝากต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.