ทัด สะ นะ เขียน อย่างไร?

(มค. ทสฺสน สก. ทรฺศน) น. การเห็น, ความคิดเห็น, การแสดง (เหมือน ทัศน์, ทัศนา).

Leave a Reply

Your email address will not be published.