ก๊าซ กับ แก๊ส ต่าง กัน อย่างไร?

เมื่อหลายสัปดาห์ก่อนผมได้เขียนถึงความแตกต่างของคำว่า “แก๊ส” และ “ก๊าซ” ในคอลัมน์ “ภาษาไทย ขัดใจปู่” โดยสรุปว่าคำว่า “แก๊ส” และ “ก๊าซ” นั้นพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานอนุญาตให้ใช้ได้ทั้งสองคำ แต่ในความเป็นจริงคำต้นฉบับภาษาอังกฤษ gas ออกเสียงคล้ายกับคำว่า “แก๊ส” คำเดียวเท่านั้น ส่วนคำว่า “ก๊าซ” นั้นไม่มีข้อมูลระบุที่มา
เมื่อหลายสัปดาห์ก่อนผมได้เขียนถึงความแตกต่างของคำว่า “แก๊ส” และ “ก๊าซ” ในคอลัมน์ “ภาษาไทย ขัดใจปู่” โดยสรุปว่าคำว่า “แก๊ส” และ “ก๊าซ” นั้นพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานอนุญาตให้ใช้ได้ทั้งสองคำ แต่ในความเป็นจริงคำต้นฉบับภาษาอังกฤษ gas ออกเสียงคล้ายกับคำว่า “แก๊ส” คำเดียวเท่านั้น ส่วนคำว่า “ก๊าซ” นั้นไม่มีข้อมูลระบุที่มาแน่ชัด จึงได้แต่สันนิษฐานว่ามาจากเสียงคำอ่านของคำว่า gas ในภาษาเยอรมนีหรือฝรั่งเศส ซึ่งเป็นประเทศที่คนไทยรุ่นแรกๆ ได้ไปศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ และเป็นเหตุให้คนไทยหลายคนใช้คำว่า

Leave a Reply

Your email address will not be published.