ลาย เซ็น เขียน อย่างไร?

การออกเสียงแก้ไข

การแบ่งพยางค์ ลาย-เซ็น
การแผลงเป็น อักษรโรมัน ไพบูลย์พับบลิชชิง laai-sen
ราชบัณฑิตยสภา lai-sen
(มาตรฐาน) สัทอักษรสากล(คำอธิบาย) /laːj˧.sen˧/(ส)

ลายเซ็น เขียนแบบนี้นะครับ บางคนเขียนเป็น ลายเซ็นต์ ก็มี ดังนั้นเขียนให้ถูกนะครับ คำว่า ลายเซ็น และคำที่เกี่ยวข้องกับการเซ็น เราใช้คำไหนได้บ้าง ไปดูกันเล้ย… signature อ่านว่า ซิ๊กเนอะเชอะ แปลว่า ลายมือชื่อ John Hancock อ่านว่า จอน แฮ็งค็อค ภาษาพูดของคำว่า signature autograph อ่านว่า อ๊อเทอะกราฟ แปลว่า ลายเซ็น

Leave a Reply

Your email address will not be published.