เข้า ภูเก็ต ต้อง ทํา อย่างไร?

เปิดเกาะแล้ว ‘ภูเก็ต’ พร้อม รับนักท่องเที่ยว และประชาชน ย้ำการเข้ายังมีเงื่อนไข แม้จังหวัดผ่อนคลายให้เข้าพื้นที่ก็ตาม ยังต้องปฏิบัติตามคำสั่ง 7 ข้อคือ ต้องฉีดวัคซีนครบโดส และมีผลตรวจเป็นหลัก

Leave a Reply

Your email address will not be published.