ฉัตร เงิน ฉัตร ทอง วาง อย่างไร?

ฉัตรเงิน ฉัตรทอง ควรวางอย่างไร การจัดถวาย ฉัตรเงิน ฉัตรทอง ที่ถูกต้อง คือ ฉัตรทอง นั้นเป็น ฉัตรประธาน ฉัตรเอก จะต้องตั้งวางอยู่ ด้านขวา ของ องค์พระพุทธรูป องค์เทพ หรือ ศาลพระภูมิ ฉัตรเงิน นั้นเป็น ฉัตรบริวาร จะตั้งวางอยู่ที่ ด้านซ้ายมือ ถวายบูชา เพื่อความเป็น มงคลบารมีสูงสุด

Leave a Reply

Your email address will not be published.