พฤษภาคม อ่าน ว่า อย่างไร?

น. ชื่อเดือนที่ ๕ ตามสุริยคติ ซึ่งเริ่มด้วยเดือนมกราคม มี ๓๑ วัน (เลิก) ชื่อเดือนที่ ๒ ตามสุริยคติ ซึ่งเริ่มด้วยเดือนเมษายน. (ส. วฺฤษฺภ + อายน)
(n) la, = ตอนจบ, ตอนสุดท้าย, (but)จุดมุ่งหมาย, ความตั้งใจ, เป้าหมาย เช่น à la fin mai = ช่วงปลายเดือน พฤษภาคม, sans fin = ไม่มีที่สิ้นสุด, ไม่จบสิ้น, Ant. début, commencement เพิ่มคำศัพท์ ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด พิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published.