การ ดื่ม น้ํา น้อย จะ ส่ง ผล ต่อ การ ดํา เนิน ชีวิต อย่างไร?

การดื่มน้ำน้อย อาจส่งผลเสียจนเสี่ยงต่อการเป็นโรคสมองเสื่อมได้ เพราะเมื่อร่างกายของเราขาดน้ำ ปริมาณของน้ำในร่างกายไม่เพียงพอในการเป็นส่วนหนึ่งของเลือดที่สูบฉีดไปทั่วร่างกาย เลือดมีความข้นหนืดมากขึ้นทำให้หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสมองได้เพียงพอ จึงเป็นสาเหตุของอาการสมองเสื่อมได้นั่นเอง เพราะฉะนั้นหากคุณรู้สึกไม่
การรับน้ำที่น้อยเกินไปและไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายจะส่งผลไปถึงระบบการย่อยในกระเพาะอาหาร และการที่น้ำน้อยจะทำให้ไม่มีน้ำไปหล่อลื่นในขณะที่ขับอุจจาระออกมา เพราะอุจจาระอาจแห้งเกินไป และเมื่อมีของเสียสะสมอยู่ในปริมาณมากร่างกายก็จะดูดซึมของเสียที่สะสมนั้นกลับไปใช้ในร่างกายอีกทำให้โลหิตมีของเสีย และข้นหนืดกว่าเดิม อุจจาระก็จะแข็งและแห้งยิ่งกว่าเดิม จนเกิดอาการท้องผูก

Leave a Reply

Your email address will not be published.