สาร ไอโอดีน มี ความ จํา เป็น ต่อ ร่างกาย อย่างไร?

ประโยชน์ของไอโอดีน ✔ จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางสมอง ความจำ และการทำงานของร่างกาย ✔ ช่วยควบคุมการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ซึ่งมีผลต่อการใช้พลังงาน และอุณหภูมิในร่างกาย ✔ ช่วยในการดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัส ✔ ช่วยเสริมการเจริญเติบโตของร่างกายและสมองของทารกในครรภ์

Leave a Reply

Your email address will not be published.