ชีวิต คู่ กับ คู่ชีวิต ต่าง กัน อย่างไร?

คำว่าชีวิตคู่กับคู่ชีวิตมันต่างกันนะคะ ในนิยามความหมายของ 2 คำนี้บางคนก็คงจะตีความหมายต่าง ๆ กันออกไปตามที่เราเข้าใจ แต่สำหรับดิฉันเองแล้ว ขอให้นิยามสำหรับคำว่าชีวิตคู่ ก็คือการเป็นแฟนกัน คบหากัน แต่ยังไม่ได้ตกลง ปลงใจที่จะแต่งงานใช้ชีวิตร่วมกัน และในส่วนของคำว่า คู่ชีวิต ดิฉันให้นิยามความหมายว่า คือคน 2 คนที่ตกลงปลงใจจะใช้ชีวิตร่วมกันและกันแต่งงานกันแล้วนั่นเองค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.