ทะเบียน รถ หาย ต้อง ทํา อย่างไร?

ปัญหาหนึ่งของผู้ใช้รถที่แม้จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย แต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ ก็คือ ป้ายทะเบียนรถหลุดหาย ซึ่งอาจเป็นเพราะกรอบป้ายทะเบียนชำรุด โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนแบบนี้ หากต้องขับรถลุยน้ำ ป้ายทะเบียนก็มีโอกาสปะทะกับแรงคลื่นของน้ำและอาจทำให้หลุดหายได้ง่าย ดังนั้น เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นไม่ต้องกังวลใจจนเกินไป เพียงแค่เตรียมเอกสารประจำตัวรถให้พร้อม และดำเนินเรื่องขอแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ที่กรมการขนส่งทางบก
ป้ายทะเบียนรถหายไม่ต้องแจ้งความ สามารถขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนโดยไม่ต้องแจ้งความหรือใช้ใบเสร็จรับเงินจากสำนักงานขนส่งแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถที่หายเป็นการชั่วคราวได้ทันทีโดยติดต่อยื่นคำขอ ณ สำนักงานขนส่งประจำพื้นที่หรือจังหวัดที่รถคันนั้นจดทะเบียนไว้เท่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.