ราคา เยาว์ เขียน อย่างไร?

ส่วนคำว่า เยา เขียนไม่มีตัวการันต์ มาจากคำภาษาจีนกวางตุ้งว่า เย้า ซึ่งแปลว่า อ่อน ในภาษาไทยใช้เกี่ยวกับเรื่องราคา เช่น เขาซื้อเสื้อผ้าราคาเยา. สินค้าที่นี่ราคาย่อมเยากว่าที่อื่น.

Leave a Reply

Your email address will not be published.