ฟัน ช่วย ใน การ ย่อย อาหาร อย่างไร?

ฟัน เมื่ออาหารถูกส่งเข้าสู่ช่องปาก ฟันซึ่งอยู่ในปากจะทำหน้าที่เคี้ยวบดให้ละเอียด เป็นชิ้นเล็กๆ จะได้คลุกเคล้ากับน้ำลาย น้ำย่อย และพร้อมที่จะกลืนได้สะดวก
ปาก คือจุดเริ่มต้นของระบบย่อยอาหาร โดยฟันทำหน้าที่บดอาหารให้มีชิ้นเล็กลงและง่ายต่อการย่อย ส่วนน้ำลายทำหน้าที่คลุกเคล้าอาหารให้กลืนง่าย นอกจากนี้ ในน้ำลายยังมีเอนไซม์แอลฟาอะไมเลสที่ช่วยย่อยอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรต เมื่ออาหารกับน้ำลายคลุกเคล้ากันดีแล้ว ลิ้นและเพดานอ่อนจึงช่วยเคลื่อนอาหารไปยังคอหอยและหลอดอาหารต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.