ทำ อย่างไร ให้ ทองอุไร ออกดอก?

ปลูกต้นทองอุไรในกระถางอยากให้ออกดอกต้องทำอย่างไรคะ

  1. ไม่แน่ใจว่าแสงพอ 6-8ชั่วโมงต่อวัน
  2. ตัดแต่งกิ่ง กิ่งเล็ก กิ่งแซม กิ่งน้ำค้าง
  3. ให้ปุ๋ย 8-24-24 เสริมด้วยแคลเซี่ยม -โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสี หลังปุ๋ยละลายหมด งดการให้น้ำจนใบสลดเหลือง แล้วค่อยให้น้าตามปกติ รอการออกดอก

Leave a Reply

Your email address will not be published.